Presentation och demo av projektsystemet Severa

Presentationens längd: 30 minuter

Få en bra övergripande bild av Severa som projektverktyg i denna inspelade presentation och demo - fyll i nedan och filmen visas direkt.

Vad är Severa?
Vilka använder projektverktyget?
Funktionsområden
Uppdaterade nyckeltal och dashboards
Öppet API
Demo av systemet

Fyll i din mejladress för direkt access till filmen

CRM (1)